طیف کامل هوکم با استفاده از گیاهان گلخانه ای در گلخانه نور رشد می کند

مورد مشتری:

پرورش سبزیجات در گلخانه 24 روز طول می کشد تا چرخه رشد را کاهش دهد و مزایای آن را افزایش دهد.

LED نور رشد می کند

چراغ LED برای Veg رشد می کند

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی